Journal of Signal Processing
 
     Home |  About Journal | Editorial | Instruction | Subscription | Ethcis Statement | Contacts Us |  Chinese
 
Quick Search  
  Advanced Search
 
Journal of Signal Processing
2020 Vol.36 No.9
Published 25 September 2020

Papers
Reviews
Reviews
1377 Cong Runmin, Zhang Yumo, Zhang Chen,Li Chongyi,Zhao Yao
Research Progress of Deep Learning Driven Underwater Image Enhancement and Restoration
2020 Vol. 36 (9): 1377-1389 [Abstract] ( 4 ) [HTML 1KB] [PDF 1767KB] ( 166 )
Papers
1390 Zhu Jingyuan, Ma Huimin, Yuan Jian
High Performance Vorticity Refinement Smoke Simulation Algorithm Based on Lattice Boltzmann Method
2020 Vol. 36 (9): 1390-1398 [Abstract] ( 0 ) [HTML 1KB] [PDF 2359KB] ( 42 )
1399 Wu Lifang, Wang Mingui, Jian Meng,Liu Xu
A Player Detection Method Based on Multiple Instance Learning
2020 Vol. 36 (9): 1399-1406 [Abstract] ( 0 ) [HTML 1KB] [PDF 2629KB] ( 39 )
1407 Zhang Tiankun, Li Wenyuan, Ping Fan,Shi Zhenwei
Adaptive object detection for multi-source remote sensing images
2020 Vol. 36 (9): 1407-1414 [Abstract] ( 0 ) [HTML 1KB] [PDF 1916KB] ( 74 )
1415 Bai Shanshan, Ni Rongrong, Zhao Yao
Video Forensics for Object Removal Based on Two-Channel Convolutional Neural Network
2020 Vol. 36 (9): 1415-1421 [Abstract] ( 0 ) [HTML 1KB] [PDF 2080KB] ( 39 )
1422 Liu Qiang, Zhang Wenying, Chen Enqing
Multimodal Human Action Recognition Based on Heterogeneous Multi-Stream Network
2020 Vol. 36 (9): 1422-1428 [Abstract] ( 1 ) [HTML 1KB] [PDF 1337KB] ( 36 )
1429 Wang Jun, Lu Shu, Li Yunwei
Modelling Long-Term Temporal Relationship and Spatial Attention for Multi-Modal Sign Language Recognition
2020 Vol. 36 (9): 1429-1439 [Abstract] ( 0 ) [HTML 1KB] [PDF 2584KB] ( 42 )
1440 Liu Shu, Lin Di, Feng Wei
Instance Segmentation Using Points
2020 Vol. 36 (9): 1440-1449 [Abstract] ( 0 ) [HTML 1KB] [PDF 2422KB] ( 29 )
1450 Liu Xiangning, Zhao Yang, Wang Ronggang
Self-attention based multi-stage network for unsupervised monocular depth estimation
2020 Vol. 36 (9): 1450-1456 [Abstract] ( 0 ) [HTML 1KB] [PDF 1989KB] ( 29 )
1457 Ren Kun, Huang Long, Fan Chunqi,Gao Xuejin
Real-Time Small Traffic Sign Detection Algorithm Based on Multi-Scale Pixel Feature Fusion
2020 Vol. 36 (9): 1457-1463 [Abstract] ( 0 ) [HTML 1KB] [PDF 1824KB] ( 30 )
1464 Gu Guanghua, Huo Wenhua, Ren Xianlong,Liu Jiangtao,Su Mingyue
"Point-to-Flat" Strategy-Based Image Retrieval
2020 Vol. 36 (9): 1464-1470 [Abstract] ( 0 ) [HTML 1KB] [PDF 1665KB] ( 25 )
1471 Shen Fei, Zhu Jianqing, Zeng Huanqiang,Cai Canhui
Spatial and Channel Dual Significance Mining Algorithm for Object Re-identification
2020 Vol. 36 (9): 1471-1480 [Abstract] ( 0 ) [HTML 1KB] [PDF 2065KB] ( 32 )
1481 Yin Zirui, Zhang Suofei, Zhang Lei,Wu Xiaofu
Design of A Two-Branch EfficientNet for Person Re-Identification
2020 Vol. 36 (9): 1481-1488 [Abstract] ( 0 ) [HTML 1KB] [PDF 1386KB] ( 26 )
1489 Wen Dongxia, Hu Yongjian, Wang Yufei,Liu Beibei,Chen Guang
Finger Vein Descriptor Extraction Based on CNN and VLAD
2020 Vol. 36 (9): 1489-1496 [Abstract] ( 0 ) [HTML 1KB] [PDF 1545KB] ( 25 )
1497 Yi Ziwen, Sun Zhonghua, Feng Jinchao,Jia Kebin
Channel Separable Convolutional Neural Network for Action Recognition
2020 Vol. 36 (9): 1497-1502 [Abstract] ( 0 ) [HTML 1KB] [PDF 1053KB] ( 25 )
1503 Wang Jian, Chen Shuhan, Xu Xiuqi,Wang Ben,Hu Xuelong
Prior Feature Pyramid Network for Shadow Detection
2020 Vol. 36 (9): 1503-1510 [Abstract] ( 0 ) [HTML 1KB] [PDF 1858KB] ( 25 )
1511 Zheng Bowei, Li Bin, Li Yanran
Towards Statistical Consistency for Deep Image Inpainting
2020 Vol. 36 (9): 1511-1524 [Abstract] ( 0 ) [HTML 1KB] [PDF 4130KB] ( 30 )
1525 Wu Wenbo, Gu Guanghua, Liu Qingru,Zhao Zhiming,Li Gang
Dense image caption with deep convolution and global visual
2020 Vol. 36 (9): 1525-1532 [Abstract] ( 0 ) [HTML 1KB] [PDF 1828KB] ( 34 )
1533 Li Yingcan, Yang Jianquan, Ding Feng,Zhu Guopu
Copy-move detection method for distinguishing between source and target regions
2020 Vol. 36 (9): 1533-1543 [Abstract] ( 0 ) [HTML 1KB] [PDF 2188KB] ( 48 )
1544 Zhao Feng, Lin Xiaojuan, Liu Hanqiang
Hybrid Label Propagation Semi-supervised Intuitionistic Fuzzy Clustering incorporating Symmetric Property for Image Segmentation
2020 Vol. 36 (9): 1544-1556 [Abstract] ( 0 ) [HTML 1KB] [PDF 5457KB] ( 28 )
1557 Qi Tianhui, Zhang Hui, Li Jiafeng,Zhuo Li
Siamese Network with Multi-Attention Map for Visual Object Tracking
2020 Vol. 36 (9): 1557-1566 [Abstract] ( 0 ) [HTML 1KB] [PDF 3795KB] ( 32 )
1567 Wang Feifeng, Chen Jing, Zeng Huanqiang,Cai Canhui
HEVC Multiple Description Video Coding with Parameters Reuse
2020 Vol. 36 (9): 1567-1573 [Abstract] ( 0 ) [HTML 1KB] [PDF 3755KB] ( 32 )
1574 Sun Yaqian, Gu Guanghua, Zhao Zhiming, Lu Huibin
Image annotation based on partial order structure
2020 Vol. 36 (9): 1574-1581 [Abstract] ( 0 ) [HTML 1KB] [PDF 1527KB] ( 48 )
1582 Xiao Yanhui, Tian Huawei, Zhang Yongsheng
PRNU Extraction Algorithm Combined with Deep Iterative Down-Up CNN Model
2020 Vol. 36 (9): 1582-1589 [Abstract] ( 0 ) [HTML 1KB] [PDF 3716KB] ( 30 )
1590 Xiong Yuejun, Zhang Haitao, Deng Xia
RGBT Dual-modal Tracking with Weighted Discriminative Correlation Filters
2020 Vol. 36 (9): 1590-1597 [Abstract] ( 0 ) [HTML 1KB] [PDF 3840KB] ( 37 )
1598 Yang Yong, Wu Zheng, Zhang Dongyang, Liu Jiaxiang
Progressive Feature Enhancement Network for Image Super-Resolution Reconstruction
2020 Vol. 36 (9): 1598-1606 [Abstract] ( 0 ) [HTML 1KB] [PDF 2913KB] ( 38 )
1607 Huang Weifeng, Zhang Tian, Chang Dongliang, Yan Dong, Wang Jiaxi, Wang Dan, Ma Zhanyu
Multi-View Comprehensive Based Fine-Grained Image Classification
2020 Vol. 36 (9): 1607-1614 [Abstract] ( 0 ) [HTML 1KB] [PDF 1682KB] ( 43 )
Journal of Signal Processing
·
·
·
More>>    
 
· CNKI
· WanfangDATA
More>>    
Copy right © 2009 Editorial Office of Signal Processing
Tel: 010-64010656 Email: xhcl@signalpro.org.cn